BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

Obiekty budownictwa przemysłowego
Lista Referencyjna
zrealizowanych ostatnio projektów:


1. B.H.H. Huta "Baildon" - Katowice
- Kompleks budynków stacji regeneracji i magazynu kwasu z laboratorium - 12,5 tys. m2.
- Modernizacja budynku trawialni - 21,5 tys. m2.
- Konstrukcja nośna transpotera podwieszonego w trawialni.
- Gospodarka podziemna trawialni, stacji regeneracji i magazynów kwasów.
- Stacja rozładunkowa kwasów.

2. Zakłady Przemysłowe "METALURGIA" S.A. - Radomsko
- Kompleks budynków trawialni, stacji regeneracji kwasu, magazynów i pomieszczeń socjalnych - 40,3 tys. m2.
- Adaptacja wydziału ciągarni - 13,0 tys. m2.
- Gospodarka podziemna trawialni, stacji regeneracji i magazynów kwasów.
- Estakady sieci zewnętrznych.
- Nowy budynek administracyjny.

3. Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A. - Myszków
- Przebudowa starej emalierni wraz z malarnią proszkową - 27,6 tys. m2.
- Gospodarka podziemna trawialni.
- Estakady sieci zewnętrznych.

4. Fabryka Śrub - Żywiec
- Wydział obróbki cieplnej - 4,8 tys. m2.
- Składowisko zewnętrzne walcówki z suwnicą bramową.
- Stacja rozładunkowa olejów i kwasów.
- Estakada sieci c.o. i sprężonego powietrza.

5. WSK (obecnie FEDERAL MOGUL) - Gorzyce
Autoryzowana stacja obsługi samochodów ciężarowych Mercedes wraz z działem handlowym i portiernią.
Powierzchnia zabudowy 445 m2, kubatura 2.307 m3.

6. Donnelley - Polish - American Printing Company - Kraków
Drukarnia Heat-Setowa z obiektami towarzyszącymi.
Powierzchnia użytkowa 19.024 m2, kubatura 132.705 m3.

7. Wytwórnia Napojów Gazowanych "Jurajska" w Postępie k. Myszkowa
Powierzchnia użytkowa 749 m2, kubatura 5.415 m3.

8. "Polfa" - Kraków (obecnie PLIVA)
Formy Suche II, Nowy wydział tabletek.
Powierzchnia użytkowa 6.335 m2, kubatura 28.162 m3.

9. MAN STAR TRUCKS & BUSSES - Starachowice
Kompleksowa modernizacja fabryki samochodów ciężarowych i uruchomienie produkcji autobusów.

10. AMCOR WHITE CAP - Niepołomice
Wydział Produkcji Wieczek
Powierzchnia użytkowa 806 m2, kubatura 6.323 m3.

11. WSK Świdnik S.A. - Świdnik
Wydział Galwanizerni
Powierzchnia użytkowa 3.910 m2, kubatura 36.360 m3.

12. WSK Świdnik S.A. - Świdnik
Wydział Anodowni OAD
Powierzchnia użytkowa 394 m2, kubatura 2.725 m3.

13. KFA ARMATURA Kraków
Główna hala produkcyjna zakładu.

14. TRADE TRANS Sp. z o.o. - Warszawa
Baza przeładunkowa w Medyce: rampy, magazyny, suwnice, place manewrowe

15. PKP CARGO S.A. - Warszawa
Przebudowa suwnic i estakad rozładunku rudy w Medyce

16. CAN PACK S.A. - Kraków
Magazyn wielofunkcyjny w Brzesku
Powierzchnia użytkowa 8.830 m2, kubatura 125.893 m3.

17. POLYNT - Niepołomice
Wydział produkcji granulatu poliestrowego
Powierzchnia użytkowa 5.387,31 m2, kubatura 54.440 m3.

18. MAN TRUCKS - Niepołomice
Parkingi samochodów ciężarowych i osobowych

19. ACP - Niepołomice
Zakład produkcji felg dla samochodów ciężarowych
Powierzchnia użytkowa 5.331,4 m2, kubatura 49.473,2 m3.

20. GOODMAN - Modlniczka
Centrum Logistyczne

Oferta

 BIPROWUMET