BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

Obiekty budownictwa ogólnego
BIPROWUMET Sp. z o.o. oferuje:

- koncepcje programowo-przestrzenne
- plany zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą
- projekty architektoniczno-budowlane obiektów budownictwa ogólnego m. in.: pawilonów usługowych, administracyjnych, hal sportowych, banków, szkół, hoteli itp.
- projekty instalacyjne dla tych obiektów we wszystkich branżach
- projekty architektoniczno-budowlane modernizacji, adaptacji i zmiany funkcji obiektów
- projekty ścian osłonowych i docieplenia ścian zewnętrznych
- projekty budowlane obiektów inżynierskich m. in.: estakady, rampy, kanały, tunele itp.
- projekty budowy dróg, placów, parkingów i ogrodzeń
- prowadzenie budowy w ramach inwestorstwa zastępczego
- uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych
- uzgadnianie dokumentacji projektowej w urzędach i instytucjach panstwowych i samorzadowych
- opinie, ekspertyzy i oceny stanu technicznego
- weryfikacja dokumentacji zagranicznej

Na zdjęciach:
Budynek Administracyjno-Biurowy Philip Morris S.A. w Krakowie

Lista Referencyjna

 BIPROWUMET