BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

Urządzenia i instalacje gazów technicznych
BIPROWUMET Sp. z o.o. oferuje:

- obiekty sprężarkowni wyposażone w sprężarki tłokowe produkcji krajowej oraz sprężarkownie oparte na nowoczesnych sprężarkach śrubowych wraz z obróbką sprężonego powietrza (odwodnienie, odoliwienie, osuszenie),

- zewnętrzne sieci oraz wewnętrzne instalacje gazu palnego i gazów technicznych. Zewnętrzne sieci napowietrzne oraz ułożone w ziemi i kanałach,

- stacje zgazowania ciekłego azotu, stacje redukcyjno-pomiarowe gazu z zastosowaniem najnowszej armatury krajowej i zagranicznej,

- projekty zasilania (podłączenia) maszyn, urządzeń i linii technologicznych sprężonym powietrzem i wszelkimi gazami technicznymi wraz z opracowaniem zabezpieczeń przed wybuchem,

- dostawy urządzeń, armatury, materiałów potrzebnych do realizacji projektów, dodatkowego wyposażenia.

Na zdjęciach:
1. Fabryka Śrub - Żywiec / kotłownia parowa (instalacja gazowa)
2. Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych S.A. - Myszków / sprężarkownia lakierni

Lista Referencyjna

 BIPROWUMET