BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET
 


Dokumentacja konstrukcyjna nietypowych urządzeń i linii technologicznych oraz instalacji specjalistycznych. 


Kompleksowa dokumentacja projektowa dla inwestorów podejmujących budowę, modernizację, remont, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa przemysłowego i gospodarki odpadami oraz inne usługi:

Kompleksowe prace projektowe dla potrzeb budownictwa ogólnego, w tym obiektów administracyjnych i dydaktycznych, centrów usługowo-handlowych, hoteli, pensjonatów oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.

organizacja procesów realizacji inwestycji; pełne powiernictwo inwestycyjne, opracowywania ekspertyz i orzeczeń technicznych oraz weryfikacja dokumentacji zagranicznej; elaboraty szacunkowe i analizy ekonomiczne, kompletowanie i dostawa wyposażenia inwestycyjnego, wycena nieruchomości, obiektów przemysłowych i wyposażenia technologicznego.Specjalistyczne opracowania i założenia technologiczne i programowe dla przedsięwzięć dotyczących produkcji wyrobów metalowych i obróbki chemiczno-powierzchniowej, w tym powłok galwanicznych.
 BIPROWUMET