BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

REFERENCJE WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ
Izba Projektowania Budowlanego udzieliła firmie BIPROWUMET Sp. z o.o. referencji wiarygodności technicznej w zakresie:

• wykonywania kompleksowej dokumentacji projektowej dla:
- zakładów przemysłowych, łącznie z wydziałami pomocniczymi i obiektami administracyjno-socjalnymi w szczególności zakładów branży metalowej, obróbki chemiczno-powierzchniowej (trawienie, cynkowanie, lakierowanie, powłoki galwaniczne, regeneracja kąpieli kwaśnych itp.),
- baz zaplecza technicznego transportu,
- obiektów gospodarki cieplnej, energetycznej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska,
- obiektów budownictwa ogólnego jak: budynki szkolnictwa wyższego, przychodnie zdrowia i domy pomocy społecznej, centra handlowe, obiekty kultury i budynki mieszkalne.

• pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, powiernictwa inwestycyjnego oraz kompletacji dostaw maszyn, urządzeń i wyposażenia.


Nasze realizacje:

Obiekty budownictwa przemysłowego
Obiekty budownictwa ogólnego
Centra usługowo-handlowe
Ciepłownictwo
Kotłownie
Zajezdnie pojazdów samochodowych i wózków akumulatorowych oraz stacje benzynowe
Instalacje gospodarki wodno-ściekowej
Woda i kanalizacja dla terenów wiejskich
Urządzenia i instalacje gazów technicznych
Obróbka cieplna i topienie metali
Obróbka chemiczna i elektrochemiczna powierzchni metalowych
Lakiernie i malarnie proszkowe
Emaliernie
Piece emalierskie
Produkcja wyrobów z blachy

 

 BIPROWUMET