BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

Woda i kanalizacja dla terenów wiejskich i zakładów przemysłowych
BIPROWUMET Sp. z o.o. oferuje:

- projektowanie, kompletowanie i dostawy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych na terenach wiejskich, w ośrodkach wypoczynkowych i innych obszarach nieuzbrojonych oraz zakładach przemysłowych.

Projektujemy kompleksowo obiekty gospodarki wodnej obejmujące ujęcia, gromadzenie i rozprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków, ich oczyszczanie i zrzucanie do odbiorników.
W miarę możliwości, tam gdzie istnieją odpowiednie warunki terenowe projektujemy lokalne niskotechnologiczne oczyszczalnie ścieków.

W ramach naszych usług oferujemy:
- opracowanie materiałów do wniosku lokalizacyjnego i planu realizacyjnego,
- uzgodnienia z odpowiednimi instancjami terenowej administracji rządowej i gminnej,
- pomoc w uzyskaniu dokumentów zezwalających na rozpoczęcie budowy.

Lista Referencyjna

 BIPROWUMET