BIPROWUMET BIPROWUMET BIPROWUMET 

Woda i kanalizacja dla terenów wiejskich i zakładów przemysłowych
Lista Referencyjna
zrealizowanych ostatnio projektów:


1. Sieć kanalizacji z biologiczną oczyszczalnią ścieków bytowo-gospodarczych dla oddziału Z.B.M.I.A. im. Zieleniewskiego w Muchówce.

2. Sieć kanalizacji z biologiczną oczyszczalnią ścieków dla FNS w Stojadłach.

3. Sieć wodociągów do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych ZM w Maleńcu.

4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ZM w Przysusze.

5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Gminie Mogilany.

6. Podczyszczalnia ścieków opadowych - MFNE Myszków.

7. Osadnik błota i tłuszczu - MFNE Myszków.

8. Sieć kanalizacji dla wsi Grywałd - Gmina Krościenko n/Dunajcem.

9. Sieć kanalizacji dla wsi Hałuszowa - Gmina Krościenko n/Dunajcem.

10. Sieć kanalizacji dla wsi Gielniarz i Dziadowe Kąty - Gmina Krościenko n/Dunajcem.

11. Opracowania uzupełniające dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Gmina Zabierzów.

12. Koncepcja kanalizacji dla miasta Szczawnicy i okolic.

Oferta

 BIPROWUMET